Ekokommunen Huddinge

Huddinge kommun är en ekokommun och är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner, Sekom. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till ett nätverk bestående av ett stort antal andra svenska kommuner och landsting för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Sekom arbetar även med att påverka beslutsfattare i en mer hållbar riktning. 

Sveriges ekokommuners hemsida

Uppdaterad 26 november 2020

Var informationen till din hjälp?