Klimat och energi

Vi arbetar för att minska Huddinges påverkan på de globala klimatförändringarna. Målet är att vi inte ska några nettoutsläppen av växthusgaser år 2045. I vårt miljöprogram finns alla våra mål om klimat och energi.

Miljöprogram 2017-2021

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från trafiken. Trafikstrategin beskriver hur vi arbetar med att minska dessa utsläpp och främja ett hållbart resande.

Trafikstrategi

Plan för klimatanpassning

Även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser i Huddinge så behöver vi kunna hantera ett förändrat klimat. I handlingsplanen för klimatanpassning finns information om vilka åtgärder vi ska göra för att hantera riskerna med klimatförändringar. Till exempel hur vi hanterar översvämningar.

Handlingsplan för klimatanpassning

Kontakta servicecenter

Tillfälliga öppettider under sommaren

Under sommaren har vi begränsade öppettider på Servicecenter. 

Öppettider telefon

Måndag-onsdag 9.00-17.00
Torsdag 9.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Under veckorna 29-32 har vi lunchstängt klockan 12.00-13.00. 

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13

Måndag-onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30 
Fredag 10.00-15.00

Under veckorna 29-32 har vi lunchstängt klockan 12.00-13.00.

Vårby och Skogås:

Stängt under veckorna 25-33. I Skogås öppnar vi måndagen den 20 augusti klockan 13.30 och i Vårby tisdagen den 21 aug klockan 9.00.

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?