Klimat och energi

Vi arbetar för att minska Huddinges påverkan på de globala klimatförändringarna. Målet är att vi inte ska några nettoutsläppen av växthusgaser år 2045. I vårt miljöprogram finns alla våra mål om klimat och energi.

Miljöprogram 2022-2025

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från trafiken. Trafikstrategin beskriver hur vi arbetar med att minska dessa utsläpp och främja ett hållbart resande.

Trafikstrategi

Plan för klimatanpassning

Även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser i Huddinge så behöver vi kunna hantera ett förändrat klimat. I handlingsplanen för klimatanpassning finns information om vilka åtgärder vi ska göra för att hantera riskerna med klimatförändringar. Till exempel hur vi hanterar översvämningar.

Handlingsplan för klimatanpassning

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?