Miljöprogram 2017-2021

Ett nytt miljöprogram håller på att tas fram. Fram till den 5 november 2021 kan du tycka till om  miljöprogrammet för 2022-2025. 


Det nuvarande miljöprogrammet för  2017˗2021 är ett mål- och handlingsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet handlar till exempel om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Miljöprogrammet som antogs i kommunfullmäktige den 13 februari 2017 är kommunens fjärde sedan 1998. Utifrån nationella miljömål har mål och mått tagits fram för Huddinge. Allmänheten kunde lämna synpunkter till och med den 13 maj 2016. 

Miljöprogram 2017-2021

Kortversion av miljöprogrammet för allmänheten

Kortversion av miljöprogrammet för företag

Uppdaterad 18 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?