Miljöprogram 2017-2021

Vårt miljöprogram 2017˗2021 är ett mål- och handlingsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet handlar till exempel om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Miljöprogrammet som antogs i kommunfullmäktige den 13 februari 2017 är kommunens fjärde sedan 1998. Utifrån nationella miljömål har mål och mått tagits fram för Huddinge. Allmänheten kunde lämna synpunkter till och med den 13 maj 2016. 

Miljöprogram 2017-2021

Kortversion av miljöprogrammet för allmänheten

Kortversion av miljöprogrammet för företag

Uppdaterad 2 december 2019

Var informationen till din hjälp?