Miljöprogram 2022-2025

Vårt miljöprogram 2022˗2025 är ett mål- och handlingsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet handlar till exempel om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Tyck till om Huddinges miljöprogram

Som invånare eller företagare i Huddinge har du nu möjlighet att tycka till om Huddinge kommuns nya mål inom miljöarbetet och miljöprogrammet som planeras gälla 2022-2025. 

Alla synpunkter och idéer är välkomna!

Lämna dina synpunkter på det blivande nya miljöprogrammet.

Du kan tycka till om hela programmet eller en viss del. Senast 5 november 2021 vill vi ha dina synpunkter.

Längst ner på sidan finns reviderat miljöprogram att utgå ifrån. Ett tips är att du har miljöprogrammet öppet under tiden som du fyller i dina synpunkter.

Behöver du läsa det reviderade miljöprogrammet på papper i stället? Det kan du göra i Huddinge kommunhus på Kommunalvägen 28. 

Uppdaterad 14 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?