Prioriterade åtgärder för renare sjöar

Vi genomför åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar, men med ett särskilt fokus på Trehörningen och Orlången. Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

När vattnet blir renare i Trehörningen och Orlången blir vattenkvaliteten nedströms i Ågestasjön, Magelungen och Drevviken också bättre, eftersom sjöarna sitter ihop med mellanliggande vattendrag.

Åtgärder under 2017

  • Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall anlägger kommunen kanaler, våtmarker och dammar för att rena dagvattnet från fosfor vid Trehörningen i närheten av Storängen. Förutom en dagvattenreningsanläggning blir området ett grönskande rekreationsområdet med grillplats, vilobänkar och utkiksplats mot sjön. Projektering pågår under 2017. Vissa delar av anläggningen till exempel skärmbassängerna kompletteras med växter och vissa rekreationsåtgärder görs under året.
  • Vi har skapat en översilningsyta/våtmark vid Brandvägen i Gömmarens naturreservat för att rena vatten och minska risken för översvämningar längre ned i systemet.
  • Vi projekterar en fördamm till Kyrkdammen.
  • Vi gör minde åtgärder på parkeringar och gator i centrala Huddinge.
  • Vi projekterar för åtgärder i Balingsholmsdalgången.
  • Vi gör fördjupande utredningar om till exempel dagvattendammar i Flemingsbergsvikens avrinningsområde.

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer. Åtgärderna ligger i en flik under respektive sjö.

Läs mer på miljöbarometern

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplanerna är framtagna i samarbete med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund. Åtgärderna för Trehörningen beräknas kosta 35 miljoner kronor och åtgärderna för Orlången beräknas kosta 24,5 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för Trehörningen

Åtgärdsplan för Orlången

Fler åtgärdsplaner på gång

Tillsammans med grannkommunerna och Stockholm Vatten och Avfall pågår arbete med flera åtgärdsplaner för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken.

Kontakta servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13
Måndag–torsdag 10.00-17.00
Torsdagar 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: Måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: Tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?