Prioriterade åtgärder för renare sjöar

Vi genomför åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar, men med ett särskilt fokus på Trehörningen och Orlången. Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

När vattnet blir renare i Trehörningen och Orlången blir vattenkvaliteten nedströms i Ågestasjön, Magelungen och Drevviken också bättre, eftersom sjöarna sitter ihop med mellanliggande vattendrag.

Åtgärder under 2018

  • Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall gör kommunen en anläggning för att rena dagvattnet från fosfor vid Trehörningen i närheten av Storängen. Förutom en dagvattenreningsanläggning blir området ett grönskande rekreationsområde med grillplats, vilobänkar, picknickbord, bättre gångstigar och belysning. Dagvattenanläggningen har blivit försenad på grund av svåra markförhållanden men rekreationsåtgärderna genomförs sensommar/tidig höst.
  • Vi återställer djupet i Kyrkdammen med start i augusti.
  • Vi bygger en fördamm till Kyrkdammen med start i november.
  • Vi gör mindre åtgärder på parkeringar och gator i centrala Huddinge.
  • Vi projekterar för åtgärder i Balingsholmsdalgången.
  • Vi gör fördjupande utredningar om till exempel dagvattendammar i Flemingsbergsvikens avrinningsområde.
  • Vi gör fördjupande utredningar om dagvattendammar i Ebbadalsdiket.
  • Vi genomför tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm stad en informationssatsning kopplat till våra sjöar. Start under sommaren.

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer. Åtgärderna ligger i en flik under respektive sjö.

Läs mer på miljöbarometern

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplanerna är framtagna i samarbete med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund. Åtgärderna för Trehörningen beräknas kosta 35 miljoner kronor och åtgärderna för Orlången beräknas kosta 24,5 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för Trehörningen

Åtgärdsplan för Orlången

Fler åtgärdsplaner på gång

Tillsammans med grannkommunerna och Stockholm Vatten och Avfall pågår arbete med flera åtgärdsplaner för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken.

Kontakta servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdagar 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: Måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: Tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 1 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?