Åtgärder för renare sjöar

Vi genomför åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar! Vi fokuserar särskilt på Trehörningen och Orlången. När vattnet blir renare i de sjöarna blir vattenkvaliteten nedströms i Ågestasjön, Magelungen och Drevviken också bättre eftersom sjöarna sitter ihop med mellanliggande vattendrag.

Utan åtgärder ökar risken för övergödning och förorening, eftersom främst dagvatten (regn- och smältvatten) drar med sig föroreningar till sjöarna.

Följ åtgärdsarbetet på Huddinges miljöbarometer. Åtgärderna ligger i en flik under respektive sjö.

Läs mer på miljöbarometern

Vad händer nu?

Under sommaren 2019 och 2020 kommer Trehörningen och Orlången att behandlas med en metod som använts med framgång i flera andra sjöar i Stockholmsregionen. Metoden innebär att den näring (fosfor) som finns i vattnet och lagrad i bottensedimenten binds till sjöns botten. Bindningen av fosfor är stabil, vilket hindrar fortsatt näringsläckage från sedimenten.

Åtgärden är skonsam mot både växter och djur och det går utmärkt att bada och fiska som vanligt när behandlingen pågår. Behandlingen förväntas snabbt ge lägre fosforhalter i vattnet, minskad förekomst av alger och ett ökat siktdjup.

Inför åtgärderna kommer Huddinge kommun att hålla ett frivilligt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) med Länsstyrelsen i Stockholms län. Då kommer de synpunkter som har kommit in att redovisas. 

Informationsmöte 10 april

Mötet vänder sig främst till fastighetsägare, markägare eller vattenägare kring Trehörningen, men övriga intressenter är också välkomna. På mötet presenterar vi de åtgärder som ska genomföras och du kommer att kunna ställa frågor och lämna synpunkter.


När: Onsdagen den 10 april kl 17.00–19.00
Var: Huddinge kommunhus, sessionssalen. Kommunalvägen 28 

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 7 maj. Synpunkterna mejlas till goran.andersson@tyrens.se

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig tilll:

Göran Andersson, vattenutredare, Tyréns.

E-post: goran.andersson@tyrens.se

Telefon: 010-452 35 71

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplanerna är framtagna i samarbete med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund. Åtgärderna för Trehörningen beräknas kosta 35 miljoner kronor och åtgärderna för Orlången beräknas kosta 24,5 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för Trehörningen

Åtgärdsplan för Orlången

Fler åtgärdsplaner på gång

Tillsammans med grannkommunerna och Stockholm Vatten och Avfall pågår arbete med flera åtgärdsplaner för Långsjön, Magelungen, Forsån och Drevviken.

Huddinge servicecenter

Avvikande öppettider

Onsdag 29 maj: stänger kl 12 för besök och telefon
Torsdag 30 maj: stängt
Fredag 31 maj: stängt för besök, telefonen öppen kl 10-14
Onsdag 5 juni: stänger kl 12 för besök och telefon
Torsdag 6 juni: stängt

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 3 april 2019

Var informationen till din hjälp?