Jätteträd – hundra år gamla träd

Ett jätteträd är ett träd som har en omkrets i brösthöjd på minst 314 cm. Träd i den här dimensionen är ofta flera hundra år gamla och mycket skyddsvärda. 

Eklandskap – ett av de artrikaste miljöerna i landskapet

Många av jätteträden i Huddinge är ekar. Cirka 1500 arter lever på, av eller är beroende av eken för sin överlevnad. Detta gör eken till en av de artrikaste miljöerna i landskapet. Eken är ljusberoende och klarar inte av igenväxning, därför arbetar vi med att hålla ekarnafria från uppväxande träd genom röjning eller betesdjur. Några exempel på hotade arter som lever av Huddinges jätteträd är ekspik, saffransticka och rosa skärelav.

Uppdaterad 2 december 2019

Var informationen till din hjälp?