LONA - Lokala naturvårdssatsningar

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. I Huddinge har flera LONA-projekt genomförts genom åren.

Här är några genomförda projekt: 

 • Leder för alla
 • Bergscikada i Huddinge
 • Friställning av 100 ekar
 • Småvatten i Huddinge
 • Huddingeleden
 • Information i Huddinges naturreservat
 • Kulturmiljön vid Paradiset
 • Program för Huddinges kulturlandskap
 • Restaurering av Lissmasjön
 • Restaurering av Ågesta
 • Information i naturreservat
 • Fornvårdsplan för Huddinges natur
 • Tillgänglig utsiktsplats i Huddinges natur
 • Ängsskyltar
 • Landskapsrestaurering Balingsholm
 • Fladdermusinventering

Uppdaterad 3 december 2020

Var informationen till din hjälp?