Naturområden tillgängliga för alla

För att öka tillgängligheten till Huddinges naturområden pågår flera åtgärder. Vägvisning till och inom naturreservaten, entréer till reservaten, markerade vandringsleder och tillgänglighetsanpassning av utvalda leder. Vi presenterar lederna på Naturkartan.

I Orlångens naturreservat vid Gladövik finns en led där det är möjligt att ta sig fram med rullstol och barnvagn. Här finns också tillgänglighetsanpassade flytbryggor och parkering för rörelsehindrade.

Till fågeltornet vid Ågestasjön går det att ta sig med rullstol och barnvagn från parkeringsplatsen. I Paradisets naturreservat finns en lättframkomlig väg från torpet Paradiset längs med slåtterängen och en bit in i skogen.

Uppdaterad 12 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?