Äldreomsorgens kvalitetspris

Äldreomsorgen i Huddinge delar varje år ut ett kvalitetspris. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

Nomineringar till kvalitetspriset kan lämnas av kunder, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen under perioden den 15 januari till den 15 april varje år.

För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag. Förbättringen kan till exempel ha bidragit till ökad kvalitet eller vara nyskapande.

Priset

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. Priset delas ut på Seniorveckans avslutningsfest i början av september.

En jury utser pristagaren. Juryn består av en representant för den politiska majoriteten, en representant för oppositionen samt två representanter från kvalitetsenheten på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Nominera någon som du tycker har gjort ett bra jobb

På huddinge.se/kvalitetspriset nominerar du. Du kan även få hjälp att lämna en nominering hos Huddinge servicecenter genom att ringa växeln på telefonnummer 08-535 300 00.

Uppdaterad 5 maj 2017

Var informationen till din hjälp?