Årets pedagog/lärare och Årets chef

Pris för Årets pedagog i förskolan, Årets lärare i grundskola samt gymnasiet/ vuxenutbildning och Årets chef delas ut vid en gala i mars varje år

Här presenteras 2018 år vinnare

Alla som arbetar med förskola och skola i kommunen är välkomna att anmäla sig och vara med vid galakvällen. Anmälan öppnar i februari och inbjudan kommer som vanligt att gå ut via e-post till alla medarbetare. Anmälan sker via Insidan.

Om priserna

Varje år lyfter kommunen fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Allt bygger på att du som kollega, chef, elev eller anhörig nominerar de pedagoger/lärare och chefer som du tycker ska få pris för sina insatser under det gångna året. Det är dina nomineringar som jurygrupperna stöter och blöter tills de kan utse vinnarna!

Årets pedagog/lärare

Syftet med utmärkelsen Årets pedagog/lärare är att uppmuntra, stimulera och utveckla arbetet med kunskap, trygghet och handlingskraft i förskolan och skolan.

Årets pedagog/lärare delas ut till personer och arbetslag som sätter individen i centrum, som inspirerar och motiverar kollegor, barn och elever. Priset delas ut i olika kategorier: gymnasium/vux, grundskola och förskola. Det kan vara enskilda pedagoger/lärare eller hela arbetslag som lyfts fram.

Årets chef

Utmärkelsen Årets chef i förskola och skola delas ut till en chef med personalansvar inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning, som bidragit till att utveckla arbetssätt samt inspirerat och motiverat personal, barn och elever. 

Uppdaterad 19 november 2019

Var informationen till din hjälp?