Huddinge kommuns demokratipris

Varje år delar Huddinge kommun ut ett pris för att främja demokratin. Priset ska uppmärksamma personer som verkat för demokratin i Huddinge under det gångna året.

Vem kan få priset?

Personer som verkar för sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet och/eller att barns rätt tas till vara.

Priset kan tilldelas en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena. Pristagaren ska bo eller ha varit bosatt i Huddinge kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen eller ha verkat på ett sätt som kommit Huddinge kommuns invånare till godo.

Varför ett demokratipris?

Huddinge kommun vill genom priset motverka diskriminering och istället främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare i kommunen, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religiös eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och/eller bostadsområde.

Prissumman är 25 000 kronor.

Uppdaterad 3 december 2020

Var informationen till din hjälp?