Huddinge kommuns demokratipris

Varje år delar Huddinge kommun ut ett pris för att främja demokratin. Priset ska uppmärksamma personer som under det gångna året verkat för de demokratiska kärnvärdena i Huddinge.

Vem kan få priset?

Personer som aktivt och på ett föredömligt sätt verkat för de demokratiska kärnvärdena:

 • sina medmänniskors bästa,
 • människors lika värde,
 • den enskilda människans frihet eller värdighet,
 • jämlikhet,
 • jämställdhet,
 • inflytande,
 • delaktighet eller
 • att barns rätt tas till vara

Priset kan tilldelas en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena.

Pristagaren ska bo eller ha varit bosatt i Huddinge kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen eller ha verkat på ett sätt som kommit Huddinge kommuns invånare till godo.

Varför ett demokratipris?

Huddinge kommun vill genom priset motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare i kommunen oavsett

 • kön
 • könsöverskridande identitet
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder
 • bostadsort

Prissumman är 25 000 kronor och delas under Huddinge kommuns demokrativecka, som är i november 2021.

Här hittar du förteckning över tidigare års pristagare

Uppdaterad 18 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?