Huddinges arkitekturpris

Med Huddinges arkitekturpris vill vi uppmärksamma kvaliteten i den byggda miljön och lyfta fram goda exempel, som bidrar lite extra till ett växande Huddinge. Det tidigare Huddinges byggnadspris blir Huddinges arkitekturpris som delas ut för första gången 2024. Nu kan du nominera din favorit till årets pris.

Mellan den 27 mars och 28 april kan du skicka in ditt förslag till Huddinges arkitekturpris. I höst kan du vara med och rösta fram en vinnare.

Skicka din nominering via formuläret nedan.

Förslag till nominering av Huddinges arkitekturpris 2024

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Huddinge kommun använder inkomna svar som underlag för att ta fram nomineringar till Huddinges byggnadspris. Underlaget där svaren finns med redovisas för de berörda nämndpolitikerna och publiceras i en nämndhandling. Den lagliga grunden för vår behandling  av personuppgifter är "allmänt intresse".  Om vi publicerar information om en fastighet som kan kopplas till en privatperson sker detta enligt den lagliga grunden Samtycke. Det innebär att den nominerade behöver ge sitt samtycke att kandidera. 

huddinge.se/gdpr

Varför ett arkitekturpris? 

Priset delas ut för att:
  • Främja kvaliteten i den byggda miljön och lyfta fram goda exempel.
  • Uppmärksamma och belöna objekt som utmärker sig genom särskild god gestaltning, hög arkitektonisk kvalitet samt uppvisar god hållbarhet.
  • Uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och engagera Huddingebor, fastighetsägare och byggsektorn i arbetet med god gestaltad livsmiljö.
  • Stärka bilden av Huddinge och visa på byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som knyter an till Huddinges vision – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i samt det övergripande målet Bra att leva och bo.

Regler

  • Priset delas ut till en byggnad, utemiljöer, anläggningar och förändringar av dessa. Renovering, restaurering och om-, till- och nybyggnad kan också belönas.
  • Projektet måste ligga i Huddinge och ha byggts klart under de senaste 60 månaderna för det år priset avser.
  • Vinnaren ska knyta an till Huddinge kommuns arkitekturstrategi genom att ta tillvara på och utveckla kvaliteter i den befintliga miljön. 
  • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om max tre nomineringar och en publik omröstning avgör vinnaren.
  • Ett bidrag kan nomineras fler gånger bara det inte har vunnit priset tidigare. 

Regler för Huddinges arkitekturpris

Tidigare nomineringar och vinnare av Huddinges byggnadspris

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Uppdaterad 16 april 2024

Var informationen till din hjälp?