Huddinges byggnadspris

Det byggs mycket i Huddinge! Det uppmärksammas bland annat genom att varje år dela ut byggnadspriset till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som bidrar lite extra till ett växande Huddinge. I år har Huddingeborna röstat fram Flemingsbergsparken i Flemingsberg som vinnare av Huddinges byggnadspris 2021.

Flemingsbergsparken i kvällsljus.
Foto: Håkan Lindgren

I Flemingsberg har kommunen tillsammans med Landskapslaget utformat en park med fokus på en ny tids folkpark där besökaren kan ha roligt, äta middag med vänner och ta en promenad i skogen.
Parken nyinvigdes sommaren 2019 och har utformats utifrån en medborgardialog som hölls 2016.
Läs om nomineringen.

Övriga nominerade var Skapaskolan i Rosenhill och Förskolan Solängen i Stuvsta.

Varför ett byggnadspris? 

Priset delas ut för att:

  • Uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och att det just nu byggs mycket i Huddinge.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Skapa intresse hos arkitekter för Huddinge som område.
  • Stärka bilden av Huddinge; visa på byggnadsprojekt som knyter an till Huddinges vision – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i samt det övergripande målet Bra att leva och bo.
  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Visa på god hållbarhet.

Regler

  • Priset delas ut till en byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som byggts klart under de senaste 48 månaderna för det år priset avser.
  • Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell utformning som många ser eller använder, en ombyggd idrottshall, en byggnad som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats, park eller en mötesplats.
  • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om max fem nomineringar och en publik omröstning avgör vinnaren.
  • Nomineringarna ska gå till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd enligt de kriterier som beskrivs i syftet. Byggnaden ska ha byggts klart under de senaste 48 månaderna. Ett bidrag kan nomineras fler gånger bara det inte tidigare vunnit priset. 

Priset - en plakett av Håkan Bull

Priset i tävlingen är ett diplom och en plakett som kan fästas på den vinnande byggnaden. Konstnären Håkan Bull har formgett priset. Han står också bakom flera andra offentliga verk i Huddinge, bland annat neonskorstenarna i Visättra och Huddinge centrum.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Tidigare vinnare

Lekplatsen Valleby i Härbreparken.

Huddinges byggnadspris 2020 gick till Härbreparken i Skogås.

Juryns motivering och bilder

Uppdaterad 12 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?