Huddinges byggnadspris

Det byggs mycket i Huddinge! Det uppmärksammas bland annat genom att varje år dela ut byggnadspriset till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som bidrar lite extra till ett expansivt Huddinge. I år har Huddingeborna röstat fram Härbreparken i Skogås som vinnare av Huddinges byggnadspris 2020.

Lekplatsen Valleby i Härbreparken.

Härbreparken får Huddinges byggnadspris 2020

I Skogås har kommunen tillsammans med Lekplatsbolaget utformat en lekplats baserad på böckerna om LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark med illustrationer av Helena Willis.
Valleby, staden där LasseMajas detektivbyrå löser mysterier, är lekplats i Härbreparken i Skogås. Lekplatsen har byggts specifikt för platsen och är uppbyggd i form av en miniatyrstad med flera små hus ifrån böckerna.

Juryns motivering och fler bilder

Läs om de nominerade

Nicholas Nikander (L), kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor, delar ut Huddinge kommuns byggnadspris till Härbreparken i Skogås.
Camilla Fransson, landskapsarkitekt i Huddinge kommun, tar emot priset tillsammans med Lekplatsbolagets Ivar Inkapööl och Mats Westerberg.

Varför ett byggnadspris? 

Priset delas ut för att:

  • Uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och att det just nu byggs mycket i Huddinge.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Skapa intresse hos arkitekter för Huddinge som område.
  • Stärka bilden av Huddinge; visa på byggnadsprojekt som knyter an till Huddinges vision – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i samt det övergripande målet Bra att leva och bo.
  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Visa på god hållbarhet.

Regler

  • Priset delas ut till en byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som byggts klart under de senaste 48 månaderna för det år priset avser.
  • Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell utformning som många ser eller använder, en ombyggd idrottshall, en byggnad som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats, park eller en mötesplats.
  • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om max fem nomineringar och en publik omröstning avgör vinnaren.
  • Nomineringarna ska gå till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd enligt de kriterier som beskrivs i syftet. Byggnaden ska ha byggts klart under de senaste 48 månaderna. Ett bidrag kan nomineras fler gånger bara det inte tidigare vunnit priset. 

Priset - en plakett av Håkan Bull

Priset i tävlingen är ett diplom och en plakett som kan fästas på den vinnande byggnaden. Konstnären Håkan Bull har formgett priset. Han står också bakom flera andra offentliga verk i Huddinge, bland annat neonskorstenarna i Visättra och Huddinge centrum.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Tidigare vinnare

2019 års byggnadspris gick till enfamiljshuset på höjden vid Magelungen, i Mellansjö.

Juryns motivering och fler bilder

Uppdaterad 14 december 2020

Var informationen till din hjälp?