Huddinges byggnadspris

Huddinges byggnadspris delades ut för första gången 2017. Priset delas ut till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som förtjänar uppmärksamhet för sitt bidrag till ett expansivt Huddinge. Huddingeborna är de som röstar fram sin favoritbyggnad. Vinnaren av byggnadspriset 2017 blev bostäderna vid Gretas Backe. 

Fram till den 2 mars kunde du lämna in förslag på din favoritbyggnad. Fem av de inkomna bidragen nomineras av Rådet för fysisk planering och i höst kan du rösta på din favorit. Vinnaren presenteras under senhösten och prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Regler för Huddinges byggnadspris

  • Priset delas ut till en byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som byggts klar under de senaste 48 månaderna för det år priset avser.
  • Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell utformning som många ser eller använder, en ombyggd idrottshall, en byggnad som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats eller park av särskild karaktär, eller en mötesplats.
  • Rådet för fysisk planering beslutar om max fem nomineringar och en publik omröstning avgör vinnaren.
  • Nomineringarna ska gå till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd enligt de kriterier som fastställs i syftet. Byggnaden ska ha uppförts inom ovan nämnd tidsperiod. Ett bidrag kan nomineras fler gånger under förutsättning att det inte vunnit priset.

Priset - en plakett av Håkan Bull

Priset i tävlingen är ett diplom och en plakett som ska fästas på den vinnande byggnaden. Under våren 2017 utlystes en tävling om vilken Huddingekonstnär som skulle formge priset. Totalt tävlade fyra bidrag och vann gjorde konstnären Håkan Bull som står bakom en rad offentliga verk i Huddinge, bland annat neonskorstenarna i Visättra och Huddinge centrum. Plaketten består av plankpolerad rostfri plåt, med motivet utfräst och blästrat.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december. Vinnaren ska montera plaketten under nästkommande år på det vinnande objektet.

Nominerade 2017

Läs om de fem bidrag som var nominerade 2017 

Varför ett byggnadspris? 

Prisets syfte är att:

  • Uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och att det just nu byggs mycket i Huddinge.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Skapa intresse hos arkitekter för Huddinge som område.
  • Stärka bilden av Huddinge; visa på byggnadsprojekt som knyter an till Huddinges vision – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i samt det övergripande målet Bra att leva och bo.
  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Visa på god hållbarhet.

Uppdaterad 5 mars 2018

Var informationen till din hjälp?