Huddinges byggnadspris

Det byggs mycket i Huddinge! Det uppmärksammas bland annat genom att varje år dela ut byggnadspriset till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd som bidrar lite extra till ett expansivt Huddinge. Vinnaren röstas fram av dig som Huddingebo.

Fem byggnader i Huddinge.
De nominerade till Huddinges byggnadspris 2019.
Fotograf - Magnus Fröderberg

Mellan den 3 september och 2 oktober pågick röstningen till Huddinges byggnadspris 2019. Tack till dig som röstat!

Läs mer om de nominerade 2019 och se fler bilder

Varför ett byggnadspris? 

Priset delas ut för att:

  • Uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och att det just nu byggs mycket i Huddinge.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Skapa intresse hos arkitekter för Huddinge som område.
  • Stärka bilden av Huddinge; visa på byggnadsprojekt som knyter an till Huddinges vision – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i samt det övergripande målet Bra att leva och bo.
  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Visa på god hållbarhet.

Regler

  • Priset delas ut till en byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som byggts klart under de senaste 48 månaderna för det år priset avser.
  • Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell utformning som många ser eller använder, en ombyggd idrottshall, en byggnad som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats, park eller en mötesplats.
  • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om max fem nomineringar och en publik omröstning avgör vinnaren.
  • Nomineringarna ska gå till en byggnad, anläggning eller annan åtgärd enligt de kriterier som beskrivs i syftet. Byggnaden ska ha byggts klart under de senaste 48 månaderna. Ett bidrag kan nomineras fler gånger bara det inte tidigare vunnit priset. 

Priset - en plakett av Håkan Bull

Priset i tävlingen är ett diplom och en plakett som ska fästas på den vinnande byggnaden. Konstnären Håkan Bull har formgett priset. Han står också bakom flera andra offentliga verk i Huddinge, bland annat neonskorstenarna i Visättra och Huddinge centrum.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december.

Vinnare

Trähus med utsikt över sjö. En stor ek är växer upp genom husets balkong.
Enfamiljshuset på en höjd vid Magelungen. Vinnare av Huddinges byggnadspris 2019.
Fotograf - Magnus Fröderberg

2019 års byggnadspris gick till enfamiljshuset på höjden vid Magelungen, i Mellansjö.  

Juryns motivering och fler bilder

Uppdaterad 15 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?