Skogsvillan i Gladö-Lissma

I Huddingeskogarna i Gladö-Lissma har en fastighetsägare själv byggt sitt drömhus ”Skogsvillan”.

Skogsvillan är ett långsmalt trähus med minimalistisk karaktär som har placerats med stor respekt till naturen och anpassats till den omgivande skogen.

Exteriör på Skogsvillan,
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på Skogsvillan,
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på Skogsvillan,
Foto: Håkan Lindgren

Interiör från Skogsvillan, Utsikten syns genom glasdörr.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

Ett hus som ödmjukt tar plats i skogen med god anpassning till den omgivande skogsmiljön. Här finns ett harmoniskt samspel med skogens färgskala och de resliga tallarna. Endast ett träd har fällts och berget har fredats för att ge plats åt Skogsvillan, som nästintill ser ut att sväva ovan marken, men vilar i själva verket på diskreta stålpelare som förankrats i berget.

Huset är gestaltat med gedigna material, med fasad i granträ och tak i kärnfuru, som skapar en tydlig dialog till naturen. Det svenska träet står i fin kontrast mot detaljer i cortenstål.

Byggnadens finstämdhet och anpassning till naturen återfinns i många delar, och kan upplevas som närmast sakral i det stora fönstret på husets gavel som öppnar upp sig mot naturen.

Arkitekt: Jonas Bohlin och Hans Murman/Murman arkitekter

Uppdaterad 2 september 2022

Var informationen till din hjälp?