Kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe

Invid Häradsvägen bland villor och radhus i Snättringe har Huddinge Samhällsfastigheter AB uppfört ett kombinerat äldreboende och förskola.

Den Y-formade byggnaden rymmer 90 lägenheter och en förskola med sex avdelningar.

Projektet är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Silver med Guld på energi.

Exteriör på kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe .
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe .
Foto: Håkan Lindgren

Detaljbild på kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe .
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe . Detaljbild på tegelfasaden.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

Ett innovativt projekt där de kombinerade verksamheterna möjliggör möten över generationsgränser och samtidigt ger energi- och utrymmesbesparing genom samnyttjande av tillagningskök, personalutrymmen, samlingslokaler och leveransutrymmen.

Byggnadsvolymen upplevs välanpassad med sin placering invid den närliggande höjden. Byggnadens fasad och mur i tegel upplevs lekfull genom varierande kulörer, mönster och reliefer. Vinklar är ett tema som återkommer i byggnadskroppens form, markbeläggning, planteringar, balkonger och skärmtak.

Utemiljöerna uppvisar god tillgänglighet och på förskolans gård ger dagvattenhantering med rännor möjligheter till vattenlek. Äldre bevarade ekar bidrar med en känsla av historisk kontext, rumslighet och trygghet men även med välbehövlig grönska och skugga.

Arkitekt: Origo arkitekter

Hitta hit:

Adress: Häradsvägen 109

 

Uppdaterad 2 september 2022

Var informationen till din hjälp?