Del av kvarteret Brandstegen i Sjödalen

I Storängens industriområde växer en ny blandstad fram. Den första delen med ungefär 650 bostäder är nu färdigställd. På fastigheterna Brandstegen 10 och 11 har Ikano Bostad uppfört ett kvarter med 137 bostäder uppdelade på fem sammankopplade bostadshus.

Variationen av fasadernas material och antalet våningar ger intrycket av att bostadshusen har växt fram över tid. Mellan husen ryms en innergård där hörn och indrag skapar privata uteplatser runt en gemensam trädgårdsyta.

Vybild på innergården från hög höjd.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriörbild som visar olika fasader.
Foto: Håkan Lindgren

innergården.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriörbild på trapphusen i grodperspektiv.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

Kvarteret har med effektiva medel skapat en variationsrik och stadsmässig plats med hjälp av uppbrutna volymer och detaljer i fasad. De upphöjda gårdarna skapar en skillnad mellan det offentliga gaturummet och innergårdens lugn.

Bostadshusens variation av fasadmaterial i ljust och mörkt tegel, med inslag av brandgult, ger karaktär åt byggnaderna och skapar en intressant miljö. Husens olika uttryck skapar vad som upplevs som individuella hus, samtidigt som det återkommande formspråket i trapphus och entréer binder samman kvarteret.

De vertikalt accentuerade trapphusen, med betongglas och tegel associerar även till den tidigare industribebyggelsen på platsen. Projektet utgör en del av starten för den kvartersstad som håller på att växa fram i Storängen och är ett gott exempel på hantering av byggnadsvolymer för nyproduktion i stadsutveckling.

Arkitekt: Arkitekthuset

Hitta hit:

Adress: Finslipargränd 10, Förrådsvägen 30 och Lackerargränd 11

Uppdaterad 2 september 2022

Var informationen till din hjälp?