Mindre flerfamiljshus i Snättringe

Mitt inne i ett villaområde i Snättringe ligger ett mindre flerbostadshus som rymmer 15 lägenheter i storlekarna 30–50 kvm.

Huset är uppfört av Gillöga AB/Atella och är väl anpassad till terrängen och de omgivande husens höjd.
Byggnaden följer riktlinjerna för området som anges i Huddinges kulturmiljöprogram.

Exteriör på baksidan av mindre flerfamiljshus i Snättringe.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på  mindre flerfamiljshus i Snättringe.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på mindre flerfamiljshus i Snättringe.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på mindre flerfamiljshus i Snättringe.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

Med sin välanpassade byggnadsvolym, placering, tegelfasad och färgval förhåller sig byggnaden fint till den omgivande bebyggelsen. Den naturliga topografin har till stor utsträckning bibehållits och gestaltningen har tagit intryck av områdets befintliga arkitektoniska uttryck.

Sockel, tegelyta och det brutna taket skapar tre horisontella fält i fasaden som ger en upplevelse av småskalighet, vilket även byggnadskroppens uppdelning i två volymer bidrar till. Det branta mansardtaket och de franska balkongerna ger liv åt fasaden och för tankarna tillbebyggelse från sekelskiftet.

Fasadens tegel och den varmgula kulören i fönster och dörrpartier knyter an till material och färger som återfinns i flera av de omgivande villorna.

Byggnaden bidrar med en boendeform som saknas i området och erbjuder möjlighet att bo i området under olika stadier i livet.

Arkitekt: Hag arkitekter/Södergruppen

Hitta hit:

Storskiftesvägen 23

Uppdaterad 2 september 2022

Var informationen till din hjälp?