Flemingsbergsparken i Flemingsberg

Kommunen har rustat upp och utvecklat Flemingsbergsparken som ligger i centrala Flemingsberg, i anslutning till Annerstaskolan och befintliga bostäder i Grantorp.

Parken nyinvigdes sommaren 2019 och har utformats utifrån en medborgardialog som hölls 2016. Fokus har legat på att skapa en ny tids folkpark där man både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Vy över Flemingsbergsparken kvällstid. Foto: Håkan Lindgren.
Foto: Håkan Lindgren

Entréskylt till Flemingsbergsparken. Foto: Håkan Lindgren.
Foto: Håkan Lindgren

En dusch, detalj från Flemingsbergsparken. Foto: Håkan Lindgren.
Foto: Håkan Lindgren

Vy över Flemingsbergsparken. Foto: Håkan Lindgren.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

Parken har utformats för att vara en förlängning av hemmet som ett gemensamt vardagsrum. En modern folkpark med funktioner för många olika människor har varit utgångspunkten för utformningen.

Parken innehåller rum för olika tempo, med plats för aktivitet, lek, fest och gemenskap, men också till avskildhet, naturnärvaro och lugnare samvaro.

Parken är gediget uppbyggd och kommer att kunna utvecklas över tid.

Färgsättningen i parken utgår ifrån de karakteristiska färgglada husen som kännetecknar Flemingsberg och skapar på så sätt både ett medvetet och lekfullt tillägg till platsen.

Parken är ett fint exempel där medborgarna varit med och påverkat sin närmiljö som också ökar stoltheten hos de boende.

Landskapsarkitekt: Landskapslaget

Hitta hit

Adress: Ortopedvägen 3, Flemingsberg

Hämtar kartdata...

 

Uppdaterad 3 september 2021

Var informationen till din hjälp?