Enfamiljshus i Högmora

I Mellansjö, i kommundelen Högmora, på en höjd med utsikt över Magelungen ligger det här enfamiljshuset, ritat av arkitekten Gert Wingårdh. Det är ett typhus uppfört i privat regi. Huset har naturliga färg- och materialval och runt om det har landskapet och växtligheten bevarats.

Enfamiljshus-Hogmora-1.jpg

Juryns motivering

En tidlös och lågmäld arkitektur samtidigt som byggnaden har getts ett modernt uttryck. Byggnaden har enkla geometriska former och en särpräglad fönstersättning. Taket ansluter direkt till fasaden utan taksprång och fönstren är utskurna i träfasaden utan synliga omfattningar.

De få detaljerna och de stora fönsteröppningarna ger ett lugn och en stadga åt byggnaden. Husets placering upplevs väldigt medvetet och byggnaden tar plats, utan att för den delen ta över platsen. En äldre ek har byggts in i en större balkong så att naturen får en lika självklar plats som byggnaden, vilket bidrar stort till villans karaktär.

Projektet ger uttryck åt det moderna villasamhället och är ett positivt tillskott i kommunens småhusbestånd.

Enfamiljshus-Hogmora-3.jpg

Enfamiljshus-Hogmora-2.jpg

Kortsidan av ett trähus. Vy över vattnet.

Uppdaterad 27 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?