Nobelus - Studentbostäder i Flemingsberg

Längs Alfred Nobels Allé, vid campus Flemingsberg, ligger 433 student- och forskningsbostäder i olika storlekar. Byggnadernas fasader är färgsatta och detaljprydda. På innergården har naturen till stor del bevarats. Bottenvåningarna innehåller fyra lokaler där det finns gym, café, secondhandbutik och områdeskontor. Byggnaden är ritad av Winell & Jern och byggd av ByggVesta.

Nobelus-3.jpg

Nobelus-1.jpg

Nobelus-4.jpg

Nobelus-2.jpg

Juryns motivering

Byggnaderna bidrar, genom sina volymer och sina öppna bottenvåningar, till en ökad stadsmässighet. De kommersiella lokalerna i gatuplanet ger en ökad funktionsblandning och ett mer levande gaturum vilket skapar mervärde för området som helhet. Bottenvåningarna ger tillbaka till gatan och till de som rör sig i området. Byggnadernas totala storlek har delats upp och bearbetats på ett skickligt sätt. Inte minst är balkongerna ett lekfullt inslag som hjälper till att ta ner skalan på byggnaderna. Stor vikt och omsorg har lagts på att få till variation i kvarteret vilket bidrar till en både spännande och trevlig helhet. Det är ett modigt och originellt tillskott i kommunen som visar hur en stor skala kan arbetas ner genom stor omsorg om detaljer.

Hitta hit

Adress: Alfred Nobels allé 37, Flemingsberg.

 

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?