Spindelparken i Sjödalen

Spindelparken är en kombinerad park och lekplats vid Mariedalsvägen i Solgård. Parken invigdes sommaren 2017 och är uppförd på en gammal villafastighet. Platsens historia har spelat en stor roll i parkens utformning. Det är kommunen tillsammans med Sven A Hermelin AB och Greens Anläggnings AB som byggt parken.

Lekplats med träd och stor spindel.

Lekplats med träd och leksakssniglar.

Barn och förälder på gunga.

Allé av pil.

Juryns motivering

Inkilad bland villabebyggelsen ligger denna lekfulla och väl genomtänkta park. Parken är anlagd på en gammal villatomt, något som tydligt går att avläsa, inte minst genom det röda staketet och de sparade fruktträden. Den är väl integrerad i omgivningen och bidrar med en offentlig mötesplats till ett villaområde som saknat gemensamma vistelseytor. Sättet att omvandla en tidigare villaträdgård till en park med stor rumslighet som erbjuder rum och aktiviteter för alla åldrar, upplevs väldigt innovativt. Parken har potential att verka som generationsöverbryggande mötesplats.

Hitta hit

Adress: Mariedalsvägen 48, Solgård.

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?