Skapaskolan i Rosenhill

I Rosenhill har Skapaskolan i egen regi byggt en ny skolbyggnad med plats för cirka 500 elever i årskursen F-9.

Rösta på din favoritbyggnad

Byggnaden är utformad utifrån skolans pedagogiska inriktning med en öppen planlösning utan korridorer och öppna lärstudios för grupparbeten. Byggnaden är ett passivhus och med solceller på taket. Street Monkey Architect är arkitekterna bakom projektet.

Skapaskolan 3417_1000px.jpg

Skapaskolan 3282_1000px.jpg

Skapaskolan 3428_1000px.jpg

Skapaskolan 3409_1000px.jpg

Juryns motivering

Byggnaden är lekfull och andas framtid, samtidigt som den upplevs tidlös med en lågmäld arkitektur. Den stora långsmala byggnadskroppen hanteras med en anpassning till den sluttande vägen på entrésidan och en oregelbunden gårdsfasad på baksidan för att möta upp med skogsterrängen som är del av skolgården. Terrängen på den östra sidan sammanlänkas med byggnaden genom en lekplats på taket. Även det omsorgsfulla materialvalet och byggnadens placering i en sänka mellan två skogsbackar omgiven av flera uppvuxna ekar bidrar till en känsla av sammankoppling med det omgivande landskapet. Här används få och tåliga material, med obehandlad stående träpanel i fokus. En varierad fönstersättning och taksättningen, lekfullt utformad med sina sågtänder som också utnyttjas genom användningen av solceller, bidrar starkt till karaktären på byggnaden. De svarta fönsterkarmarna ger byggnaden ett kaxigt intryck och skapar sittplatser för eleverna. Byggnaden står för ett nytt sätt att bygga skolor på, både genom modern pedagogik och med hållbara lösningar avseende klimat.

Hitta hit

Adress: Midsommarvägen 4, Rosenhill.

Uppdaterad 26 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?