Del av kvarteret Brandstegen i Sjödalen

På fastigheterna Takstegen 2 och 3 har Ikano bostad uppfört ett kvarter med 182 bostäder och en kommersiell lokal i Storängens industriområde.

Rösta på din favoritbyggnad

Kvarteret består av fem sammankopplade, men individuella byggnadsvolymer i fem till sju våningar. Husens fasader består huvudsakligen av tegel mot gatan och ljusare puts mot innergården. Tilltagen sockelvåningen och balkongerna som börjar först på tredje våningen skapar rymd i gatunivå. Kvartershörnen har brutits ner för ge tilltalande siktlinjer. Kvarteret är ritat av Arkitekthuset.

Brandstegen 3358_1000px.jpg

Brandstegen 3373_1000p.jpg

Brandstegen_3455_1000px.jpg

Brandstegen 0491_1000px.jpg

Juryns motivering

Kvarteret har getts ett kraftfullt yttre som associerar till den tidigare industrimiljön. Fasaderna har utformats med omsorg, utan synliga skarvar och stor variation i uttryck och form i det använda teglet. Skalan på kvarteret har skickligt bearbetats genom både fasadlivsförskjutningar och variation i höjdsättningen. Stor vikt och omsorg har lagts på att få till omväxlande uttryck i
kvarteret vilket bidrar till en både spännande och trevlig helhet. Små detaljer lyfter kvarteret, så som fönster vid hörnavskärningen. Gården upplevs ljus, varierad och inbjudande. Projektet är ett gott exempel på utformning av den kvarterstad som nu börjar växa fram i kommunen.

 

Hitta hit

Adress: Förrådsvägen 42 m.fl. Korsningen Centralvägen/Förrådsvägen.

Uppdaterad 26 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?