Bostäder Gretas backe, Glömsta

Beskrivning

Detta är ett mindre bostadsprojekt som har uppförts på Gamla Stockholmvägen 208/Gretas Backe  med stöd av gällande detaljplan och de möjligheter Attefallsreformen ger. Fastigheterna heter Bågsträngen 1, 16 och 17. Byggnaderna har ritats av Joar Arkitektbyrå och utformats i stående träpanel.

Juryns motivering

Bebyggelsens utformning anknyter till svensk byggnadstradition med tydliga moderna inslag och bildar en enhet som är ett positivt tillskott i villabebyggelsen.

Den nya bebyggelsen har tagit hänsyn till en befintlig äldre byggnad och är anpassad till omgivningen i skala. Bebyggelsens utformning visar på kreativitet inom lagstiftningens ramar. 

Fler bilder och karta

Uppdaterad 16 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?