Förskolan Nytorps mosse, Trångsund

Beskrivning

I november 2015 öppnade en ny förskola i Nytorps mosse, med inspiration av Reggio Emiliapedagogiken. Den har en triangulär form med en volym på 1065 kvadratmeter och en enkel fasad i mörka fibercementskivor.

Förskolan är byggd av Huge fastigheter och ritad av HMXV Arkitekter. Den ligger på Kvartettvägen 12, på fastigheten Operan 21.

Juryns motivering

Förskolan är planerad i nära samverkan med berörd personal och dess inre är präglat av en tydlig pedagogisk idé. Skolan är projekterad med högt ställda miljökrav och byggnaden uppfyller Miljöbyggnadskraven med betyg Silver.

Förskolans utemiljö synliggör dagvattenhanteringen och integrerar vatten på ett lekfullt sätt i barnens vardag. På så sätt blir det en del i den pedagogiska verksamheten.

Fler bilder och karta

Uppdaterad 16 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?