Bostadsrättsföreningen Bikungen

Beskrivning

Lomar arkitekter har ritat 43 bostadsenheter i bostadsrättsföreningen Bikungen och nya villor längs Flustervägen, Bikungens väg samt Vaxkakevägen, Fullersta Norr om Vistavägen. De är byggda av Imola Entreprenad AB. Bostäderna är uppförda i anslutning till befintligt villaområde och består av friliggande villor och radhus i grupper om fyra enheter.

Juryns motivering

En tidlös och lågmäld arkitektur. Området har getts en grön karaktär på grund av det omsorgsfulla materialvalet och byggnadernas placering i luftiga trädgårdar. Fönstersättningen är spännande och den behandlade träfasaden ger individuella skiftningar åt byggnaderna. Samma arkitekt har varit med under hela plan- och byggprocessen. På så vis har de planerade kvaliteterna för området till fullo kunnat genomföras. Projektet ger uttryck åt det moderna villasamhället och är ett positivt tillskott i kommunens småhusbestånd.

Fler bilder och karta

Hitta hit

Karta för Bostadsrättsföreningen Bikungen på Google maps

Uppdaterad 28 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?