Bostadsrättsföreningen Klockarbacken

Beskrivning

139 bostadsrättslägenheter i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Byggnaden består av två framträdande volymer, 10 respektive 16 våningar höga, sammankopplade i en gemensam sockelvåning. Byggaktör är Einar Mattsson Projekt AB

Juryns motivering

Byggnaden bidrar, genom sina volymer och sina öppna bottenvåningar, till en ökad stadsmässighet. De kommersiella lokalerna i gatuplanet ger en ökad funktionsblandning och ett mera levande gaturum vilket skapar mervärde för området som helhet. Byggnadens totala storlek har delats upp och bearbetats på ett skickligt sätt. Stor vikt har lagts på materialval och variation. Fasaderna har ett spännande uttryck genom de vertikala nischerna och balkongernas kreativa utformning. Byggnaden har blivit en vägvisare in till den nya stadsdelen i Sjödalen och ger en försmak på områdets framtida utveckling. Det är ett modigt och originellt tillskott i kommunen.

Fler bilder och karta

Hitta hit

Karta för Bostadsrättsföreningen Klockarbacken på Google maps

Uppdaterad 1 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?