Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan i Sjödalen

Tack vare en om- och tillbyggnad kan Tomtbergaskolan i centrala Huddinge ge plats för fler barn. Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad med en stor ljusgård.

Byggnationen stod klar hösten 2021 och skolan ger nu plats åt 840 elever i klasserna F-6. Den befintliga skolbyggnaden och områdets kulturhistoriska värde har tagits hänsyn till vid om- och tillbyggnaden.

Interiörbild som visar ljusgården på Tomtbergaskolan.
Foto: Håkan Lindgren

Detaljbild på konstnärlig utsmyckning i Tomtbergaskolan.
Foto: Håkan Lindgren

Interiörbild som visar ljusgården på Tomtbergaskolan.
Foto: Håkan Lindgren

Exteriör på Tomtbergaskolan.
Foto: Håkan Lindgren

Motivering

I Tomtbergaskolans om- och tillbyggnad är volym, skala och proportioner väl anpassade. De nya tilläggen underordnar sig tydligt den ursprungliga skolbyggnaden som uppfördes 1923 i klassicistisk stil. De äldre byggnadsdelarna återspeglar en annan epok i Huddinges historia varför det är extra värdefullt att byggnadens ursprungliga karaktär fortsatt kan utläsas tydligt i stadsmiljön.

Den befintliga skolan har länkats samman med den nya delen i form av en ljusgård som skapats genom en stor fackverkskonstruktion där ett glastak släpper in dagsljuset. Ljusgården fungerar även som ny huvudentré och flexibelt samlings- och uppehållsrum.

En sammansättning av olika komponenter, kulörer och material ger en mångfacetterad men ändå samlad helhetskomposition, vilket gör ombyggnaden imponerande invändigt. Träklädda innerväggar dämpar ljuden så att det stora rummet upplevs som mjukt och konstnärliga utsmyckningar påminner om att detta är en miljö för barn.

Arkitekt: HMXV Arkitekter och Witte Sundell

Hitta hit:

Kommunalvägen 31

Uppdaterad 2 september 2022

Var informationen till din hjälp?