Huddinges kvalitetspris

Huddinges kvalitetspris syftar till att lyfta upp goda exempel inom socialtjänstens områden. Det kan vara en person, en enhet eller en verksamhet som har gjort ett extra bra jobb. 

Här är de nominerade till kvalitetspriset 2019 inom individ- och familjeomsorg:

Tillkännagivande av årets vinnare av kvalitetspriset, kategori individ- och familjeomsorg äger rum i samband med ett nämndsammanträde. Prisutdelningen sker klockan 16.00 onsdag den 11 december i Sessionssalen Kommunalvägen 28. 

Här är de nominerade till kvalitetspriset 2019 inom funktionshinderområdet:

Tillkännagivande av årets vinnare av kvalitetspriset, kategori funktionshinderområdet äger rum i samband med ett nämndsammanträde. Prisutdelningen sker klockan 16.00 torsdag den 12 december i Sessionssalen Kommunalvägen 28. 

I kategorin äldreomsorgen utsågs vinnaren under Seniorveckans avslutningsfest. Vinnaren i denna kategori är Marie Karlsson, undersköterska på Rosendalsgården. 

Om kvalitetspriset

Kvalitetspriset delas ut i olika kategorier:

 • Vård- och omsorgsnämnden 
  - Äldreomsorgen
  - Funktionshinderområdet
 • Socialnämnden
  - Individ- och familjeomsorgen

För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag och uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • Bidragit till nyskapande och utveckling av verksamheten.
 • Bidragit till förbättrad kvalitet i verksamheten.
 • Bidragit till utveckling för andra verksamheter.

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. En jury utser pristagaren. Juryn består av representanter från den politiska majoriteten, oppositionen,  intresseorganisationer, samt kvalitetsenheten på socialförvaltningen.

IMG_3515.jpg

Uppdaterad 27 november 2019