Huddinges kvalitetspris

Huddinges kvalitetspris syftar till att lyfta upp goda exempel inom socialtjänstens områden. Nu har du möjlighet att nominera någon som du tycker har gjort ett extra bra jobb!

Kvalitetspriset delas ut i två olika kategorier:

 • Vård- och omsorgsnämnden 
  - Äldreomsorgen
  - Funktionshinderområdet
 • Socialnämnden
  - Individ- och familjeomsorgen

Du kan nominera en person, en enhet eller en verksamhet, både i Huddinge kommuns egen regi eller hos en av kommunens godkända privata utförare.

För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag och uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • Bidragit till nyskapande och utveckling av verksamheten.
 • Bidragit till förbättrad kvalitet i verksamheten.
 • Bidragit till utveckling för andra verksamheter.

Du som nominerar kan till exempel vara kund, brukare, deltagare, anhörig eller medarbetare. Du kan nominera fram till den 12 augusti. 

Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också få hjälp att lämna en nominering genom att kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00. 

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. En jury utser pristagaren. Juryn består av representanter från den politiska majoriteten, oppositionen,  intresseorganisationer, samt kvalitetsenheten på socialförvaltningen.

majabrand_visattradagligverksamhet_06-facebook.jpg

Här nominerar du

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vilket av kvalitetsprisen vill du nominera till? *

Dina kontaktuppgifter:

Uppdaterad 25 april 2019