Huddinges kvalitetspris

Huddinges kvalitetspris syftar till att lyfta upp goda exempel inom socialtjänstens områden. Det kan vara en person, en enhet eller en verksamhet som har gjort ett extra bra jobb. 

I kategorin funktionshinderområdet utsågs vinnaren i samband med vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december 2019. Vinnaren i denna kategori är Dana Hagström, utvecklingsledare inom funktionshinderområdet. 

I kategorin individ- och familjeomsorg utsågs vinnaren i samband med socialnämndens sammanträde i december 2019.  Vinnaren i denna kategori är Konstantina Metodieva, budget- och skuldrådgivare.

I kategorin äldreomsorgen utsågs vinnaren under Seniorveckans avslutningsfest i september 2019. Vinnaren i denna kategori är Marie Karlsson, undersköterska på Rosendalsgården. 

Om kvalitetspriset

Kvalitetspriset delas ut i olika kategorier:

 • Vård- och omsorgsnämnden 
  - Äldreomsorgen
  - Funktionshinderområdet
 • Socialnämnden
  - Individ- och familjeomsorgen

För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag och uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • Bidragit till nyskapande och utveckling av verksamheten.
 • Bidragit till förbättrad kvalitet i verksamheten.
 • Bidragit till utveckling för andra verksamheter.

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. En jury utser pristagaren. Juryn består av representanter från den politiska majoriteten, oppositionen,  intresseorganisationer, samt kvalitetsenheten på socialförvaltningen.

IMG_3515.jpg

Uppdaterad 13 december 2019