Huddinges kvalitetspris

Huddinges kvalitetspris syftar till att lyfta upp goda exempel inom socialtjänstens områden. Det kan vara en person, en enhet eller en verksamhet som har gjort ett extra bra jobb. 

Här är de nominerade till kvalitetspriset 2019 inom äldreomsorgen:

Den 20 september tillkännages vinnaren under Seniorveckans avslutningsfest på Folkes i Huddinge centrum.  

Vinnarna av priset i kategorierna funktionshinderområdet respektive individ- och familjeomsorgen kommer att utses och presenteras senare under hösten.

Om kvalitetspriset

Kvalitetspriset delas ut i två olika kategorier:

 • Vård- och omsorgsnämnden 
  - Äldreomsorgen
  - Funktionshinderområdet
 • Socialnämnden
  - Individ- och familjeomsorgen

För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit en förbättring av något slag och uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • Bidragit till nyskapande och utveckling av verksamheten.
 • Bidragit till förbättrad kvalitet i verksamheten.
 • Bidragit till utveckling för andra verksamheter.

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. En jury utser pristagaren. Juryn består av representanter från den politiska majoriteten, oppositionen,  intresseorganisationer, samt kvalitetsenheten på socialförvaltningen.

majabrand_visattradagligverksamhet_06-facebook.jpg

Uppdaterad 17 september 2019