Pris för ideella insatser

Huddinge kommuns pris för ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamhet ska gå till en person eller grupp som har gjort värdefulla ideella insatser för invånare i Huddinge.

Nominera någon här

Uppdaterad 4 december 2019

Var informationen till din hjälp?