Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

I Huddinge tar vi ett samlat grepp kring inom trygghets- och säkerhetsområdet. Fram till år 2021 kommer vi att jobba hårt för att minska risken för brott, olyckor och kriser som kan försämra tryggheten eller säkerheten för Huddinges invånare. Vi har ställt upp tydliga mål för vårt arbete.

Att vi som kommun också samverkar med resten av samhället är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas. Samarbetet sker idag mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer. Läs gärna mer i  Huddinge kommuns Program för trygghet och säkerhet 2018-2021

Vi fokuserar arbetet på följande fem områden

 1. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
 2. Skydd mot olyckor
 3. Krisberedskap
 4. Civilt försvar
 5. Internt skydds- och säkerhetsarbete

Samarbete med polis och brandförsvar för ökad trygghet

Tillsammans med Lokalpolisen i Huddinge och Södertörns Brandförsvarsförbund utformar vi varje år nya medborgarlöften tillsammans.

Medborgarlöften 2020

Trygghet i offentlig miljö

 • Vi genomför minst åtta trygghetsdialoger samt trygghetsbesiktningar i olika kommundelar.
 • Polisen kommer att genomföra helginsatser varje fredag- och lördagskväll under minst 30 av årets helger. Helginsatsen innebär att en grupp poliser ökar synligheten på offentliga platser.
 • Socialtjänstens förebyggarteam närvarar på fredagskvällar  i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året.
  Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.
 • Huddinge kommun ska genomföra 65 stycken tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav minst 14 tillsammans med Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund eller Skatteverket.
 • Huddinge kommun ska genomföra 70 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning.
 • Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 350 hembesök för att berätta om hur du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme.

Trafiksäkerhet

 • Polisen kommer via sociala medier fråga invånarna var man vill att polisen ska kontrollera hastigheten. Vid minst sextio tillfällen kommer polisen ha hastighetskontroller på sådana platser.
 • Kommunen kommer att genomföra hastighetsdämpande åtgärder (till exempel upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar) i syfte att sänka hastigheten. Åtgärderna genomförs enligt de riktlinjer som anges i trafiksäkerhetsplanen.

Läs hela dokumentet: Medborgarlöften för 2020

Hör av dig till oss

Hör gärna av dig till oss om med dina tankar och idéer hur vi kan utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggare Huddinge.

E-post: trygghet@huddinge.se

Ingalill Söderberg (DP), ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen

E-post: ingalill.soderberg@huddinge.se

Följ gärna Trygg i Huddinge kommun på Facebook

Laddar...

Uppdaterad 26 maj 2020

Var informationen till din hjälp?