Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

För första gången har vi valt att ta ett samlat grepp kring inom trygghets- och säkerhetsområdet. Fram till år 2021 kommer vi att jobba hårt för att minska risken för brott, olyckor och kriser som kan försämra tryggheten eller säkerheten för Huddinges invånare. Vi har ställt upp tydliga mål för vårt arbete.

Att vi som kommun också samverkar med resten av samhället är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas. Samarbetet sker idag mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer. Läs gärna mer i  Huddinge kommuns Program för trygghet och säkerhet 2018-2021

Vi fokuserar arbetet på följande fem områden

  1. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
  2. Skydd mot olyckor
  3. Krisberedskap
  4. Civilt försvar
  5. Internt skydds- och säkerhetsarbete

Samarbete med polis och brandförsvar för ökad trygghet

Tillsammans med Lokalpolisen i Huddinge och Södertörns Brandförsvarsförbund utformar vi varje år nya medborgarlöften tillsammans.

Medborgarlöften för 2019

Hör av dig till oss

Hör gärna av dig till oss om med dina tankar och idéer hur vi kan utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggare Huddinge.

E-post: trygghet@huddinge.se

Ingalill Söderberg (DP), ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen

E-post: ingalill.soderberg@huddinge.se

Följ gärna Trygg i Huddinge kommun på Facebook

Laddar...

Uppdaterad 6 maj 2019

Var informationen till din hjälp?