Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Samarbete ökar tryggheten

Som ett led i att öka tryggheten och förebygga brottslighet utformar Lokalpolisen i Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

Medborgarlöften för 2018 gällande trygghet i offentlig miljö

I några av kommunens områden är otryggheten stor under kvälls- och nattetid. Många upplever ungdomsgäng, stökiga personer, mörka och skräpiga miljöer som stora otrygghetsfaktorer. I Flemingsberg, Skogås och Vårby är otryggheten större än i övriga delar av kommunen.

 • Polisen kommer att genomföra helginsats varje fredags- och lördagskväll under minst 30 av årets helger. Under helginsatsen kommer en grupp poliser patrullera på kollektiva färdmedel, i centrumanläggningar och i krogmiljö.
 • Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.
 • Huddinge kommun ska genomföra 70 stycken tillsynsbesök, varav 20 med Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund eller Skatteverket.
 • Huddinge kommun ska genomföra 80 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning.
 • Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 500 hembesök för att berätta om hur du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme.
 • Huddinge kommun kommer ha regelbunden närvaro på fredagskvällar av socialtjänstens Mobila team i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året.
 • Huddinge kommun ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med olovliga bosättningar, genom att minska antalet på egen mark i förhållande till 2017.
 • Gemensamt ska Huddinge kommun, Polisen och Södertörnsbrandförsvarsförbund genomföra minst åtta trygghetsdialoger samt trygghetsvandringar i olika kommundelar.

Medborgarlöften 2018 för trafiksäkerhet

Många boende upplever otrygghet på grund av höga hastigheter i olika bostadsområden. Problemet är jämt fördelat över kommunen. Störande och farlig körning med mopeder och andra fordon på gångvägar och liknande skapar otrygghet i många områden. 

 • Polisen kommer via sociala medier fråga invånarna var man vill att polisen ska kontrollera hastigheten. Vid minst fyrtio tillfällen kommer polisen ha hastighetskontroller på sådana platser.
 • Polisen kommer att genomföra minst fyra insatser mot lagstridig användning av mopeder, motorcyklar och A-traktorer i bostadsområden.
 • Kommunen kommer att genomföra hastighetsdämpande åtgärder (till exempel upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar) i syfte att sänka hastigheten. Åtgärderna genomförs enligt de riktlinjer som anges i trafiksäkerhetsplanen.
 • Kommunen ska ta fram en handlingsplan som konkretiserar trafiksäkerhetsplanen, det vill säga anger vilka åtgärder som ska genomföras var, när och till vilken kostnad.

 

Huddinge kommuns prioriterade områden för trygghet och säkerhet 2017-2018

1. Ungdomsbrottslighet och ungas brottutsatthet

Det kan till exempel handla om få ett ansvarfullt sommarjobb eller andra aktiviterer som förebygger ungdomsbrottlighet. "Tillsammans för orten" är en satsning i Vårby, Skogås och Flemingsberg som pågick under fem år där ungdomar varit delaktiga i att skapa tryggare, bättre och trevligare bostadsområden. Till sommaren 2018 planeras för en ny sommarjobbssatsning för unga.

2. Trygghet och säkerhet för nyanlända

Under 2017 togHuddinge tog emot och ordnade bostad till 317 personer som har fått ett uppehållstillstånd och som själva inte har kunnat ordna en bostad. Läs mer om hur Huddinge kommun tar emot nyanlända

3. Bostadsinbrott

polisens webbplats hittar du bland annat information om hur du kan skydda dig mot inbrott, hur du ska agera om du blivit utsatt, hur grannsamverkan fungerar och MärkDNA. 

4. Trygghet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet

Tillsammans med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund har vi formulerat medborgarlöften för 2017 och 2018, se mer utförlig information ovan. Vi genomför trygghetsdialoger och trygghetsvandringar på flera lokala platser. 

Hör av dig till oss

Hör gärna av dig till oss om med dina tankar och idéer hur vi kan utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggare Huddinge.

E-post: trygghet@huddinge.se

Christian Ottosson (C) ordförande i HuBrå
Telefon: 08-535 313 54
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Uppdaterad 23 november 2018

Var informationen till din hjälp?