Kommunens krisberedskap

Huddinge kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse kan till exempel vara en storbrand med evakuering eller en trafikolycka med flera skadade. En kris kan handla om ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten eller stora störningar i el- och fjärrvärmeleveranser.

Information om Coronaviruset

 

Var förberedd om det blir kris eller krig 

Digital utbildning i krisberedskap

Huddinge kommun erbjuder i samarbete med Försvarsutbildarna en digital utbildning "För din säkerhet" där du lär dig bli förberedd inför en kris. 

Digital utbildning "För din säkerhet"

 

Förbered dig via filmer, poddar

dinsakerhet.se hittar du filmer, poddar, checklistor och andra sätt som du kan förbereda dig på inför en kris. Där kan du också ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer 

Uppdaterad 13 maj 2020

Var informationen till din hjälp?