Mål och vision

Vision

Samverkan i Huddinge har som vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i.

Ändamål

Samverkan i Huddinge är en typ av Business Improvement District (BID). Föreningens ändamål är att identifiera och genomföra trygghetsskapande åtgärder inom avgränsade geografiska områden i syfte att öka attraktiviteteten i områdena och att utgöra en inkluderande plattform för organiserad samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet, akademier, civilsamhällets aktörer och invånarna inom Huddinge kommun.

Mål

Lokalsamhället mobiliseras i syfte att arbeta med nedanstående mål:

  1. Skapa ökad trygghet och trivsel
  2. Förebygga brott
  3. Möjliggöra fler arbetstillfällen
  4. Bidra till att fler blir behöriga att söka efter-gymnasial utbildning
  5. Stärka det demokratiska värdegrundsarbetet
  6. Möjliggöra att goda nätverk skapas genom kulturella och sportsliga aktiviteter

Uppdaterad 5 juni 2018

Var informationen till din hjälp?