Medlemskap

Bli medlem i Samverkan i Huddinge! Vi välkomnar nya medlemmar i syfte att förbättra och förnya den lokala samverkan i Huddinge.

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen ifall din organisation är en juridisk person och uppfyller någon av dessa krav:

  • Fastighetsbolag med säte i och/eller verksamhet i Huddinge kommun
  • Förening med säte och verksamhet i Huddinge kommun
  • Akademi, högre lärosäte eller stiftelse

Styrelsen fattar beslut om nya medlemmar i föreningen som kan erhållas av juridisk person som erlägger medlemsavgift, är beredd att stödja föreningens ändamål och uppfyller någon av kriterierna ovan.

Kontakt

Toralf Nilsson, kanslidirektör Huddinge kommun, toralf.nilsson@huddinge.se, telefon: 08-535 302 02

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?