Unga för orten

Områdeskooriantorer för Unga för orten samt verskamhetschef och säkerhetssamorndare

Foto: Områdeskoordinatorer sommaren 2018 för Unga för orten samt verksamhetschef Mariwan Omar och säkerhetssamordnare Victor Mazilu.

Feriepraktik för ungdomar i Vårby, Skogås och Flemingsberg

180 ungdomar i Vårby, Skogås eller Flemingsberg födda 2001 och 2002 arbetar i sommar i sommartrygghetssatsningen Unga för orten. De får bland annat hjälpa till att göra det snyggare och tryggare i bostadsområden. Det kan handla om att måla om, hjälpa till med enklare reparationer, bygga enklare saker till fastigheter och parker eller trädgårdsskötsel. De får även testa olika idrotter och får in en fot i arbetslivet. Uppdragen syftar till: 

  1. Upprustning och modernisering av utemiljöer
  2. Brottsprevention och trygghetsskapande arbete
  3. Fler i jobb
  4. Stärkt demokrati
  5. Interaktion genom kultur och idrott
  6. Fler behöriga till eftergymnasiala utbildningar 

Roller och arbetsbeskrivning, rutiner med mera finns i programmet från sidan 6.

Program Unga för orten 2018

Verksamhetsplan Unga för orten 2018

Var, när och hur det ska gå till

Varje feriepraktikant arbetar i 3 veckor, 6 timmar om dagen och sammanlagt 90 timmar. De arbetar i det område som de är bosatta eller folkbokförda i.  De handleds av sammanlagt 43 teamledare och åtta områdeskoordinatorer som är några år äldre och har tidigare erfarenhet av liknande arbete. 

Teamledarna och områdeskoordinatorerna avlönas av föreningen medan feriepraktikanterna får sin lön från Huddinge kommun. Övergripande ansvar för den dagliga verksamheten har verksamhetschefen och övrig personal från medlemsorganisationerna.

Unga för orten genomförs i Flemingsberg, Skogås och Vårby i tre arbetsperioder mellan 18 juni och 19 augusti 2018.

Under denna period arbetar de sammanlagt 25 600 timmar, vilket motsvarar 8,75 kalenderår!

Period 1: 18 juni-6 juli 2018

Period 2: 9 juli-27 juli 2018

Period 3: 30 juli-17 augusti 2018

visuell organisationsbild över alla roller inom Unga för orten som beskrivs i texten

Vad är Unga för orten?

Unga för orten är en återkommande och permanent trygghetssatsning som äger rum under sommaren och som finansieras av föreningen Samverkan i Huddinge. Föreningen är ett trygghets- och brottsförebyggande samarbete mellan Huddinge kommun och fastighetsföretagen Huge Bostäder AB, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & C.

Unga för orten innebär att hundratals unga personer arbetar sida vid sida för att förbättra sina egna bostadsområden. Arbetet som utförs styrs av antagen verksamhetsplan.

Kontaktpersoner

Mariwan Omar, chef för Samverkan i Huddinge, Huddinge kommun, mariwan.omar@huddinge.se, 08- 535 331 05

Victor Mazilu, säkerhetssamordnare Huddinge kommun, Victor.Mazilu@huddinge.se, 08- 535 331 05

Caroline Lillestråle, koordinator feriepraktik Huddinge kommun, caroline.lilliestrale@huddinge.se, 08-535 360 47

Unga för orten på Facebook

Flemingsberg

Laddar...

 

Vårby

Laddar...

 

Skogås

Laddar...

Uppdaterad 31 januari 2018

Var informationen till din hjälp?