Huddinges arbete mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremistiska grupper och personer utgör ett hot mot demokratin. Huddinge kommun arbetar för att förebygga och förhindra att våldsbejakande extremism får fäste i kommunen. För att lyckas med detta samarbetar vi med andra samhällsaktörer.

Våldsbejakande extremism är rörelser, ideologier och miljöer som bejakar och legitimerar att våld används för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Våldsbejakande extremism kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om att trakassera, hota eller skada andra människor. Det kan också handla om att på olika sätt stödja, planera eller uppmana andra att utföra ideologiskt motiverade våldshandlingar och terrorism.

En aktuell fråga inom området våldsbejakande extremism är de personer som vill återvända till Sverige efter att ha anslutit sig till IS, så kallade IS-återvändare. Vi får en del frågor om hur Huddinges beredskap ser ut. Här svarar vi på några av dessa frågor.

Frågor och svar

 

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?