Ung livsstil

Ung livsstil är en livsstilsundersökning som Huddinge kommun genomfört vid tre tillfällen för att få kunskap om hur barn och ungdomar mår och vad de gör och vill göra på sin fritid.

Forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm och är unika i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. I dag består en del av deras arbete av ett samarbete med 18 kommuner.

Ung livsstil genomförs som en enkätundersökning och riktar sig till barn och unga i mellan- och högstadiet, gymnasiet och särskoleklasser på högstadiet och gymnasiet. Elever i slumpvis valda klasser har besvarat enkäten i flera kommuner i Sverige.

Huddinges deltagande i Ung livsstil 

Huddinge kommun har hittills deltagit i forskningsprojektet 1998, 2009/2010 och 2014/2015.

Läs mer om Ung livsstil 

Uppdaterad 27 november 2019

Var informationen till din hjälp?