Ung livsstil

Ung livsstil är en livsstilsundersökning. Huddinge kommun har genomfört den vid tre tillfällen. Målet är att få kunskap om hur barn och ungdomar mår, vad de gör och vad de vill göra på sin fritid.

Forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil har sin bas i Stockholm. Den är unik i Sverige. Sedan 1984 har Ung livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. Bland annat samarbetar gruppen med 18 kommuner.

Ung livsstil genomförs som en enkätundersökning. Den riktar sig till barn och unga i mellan- och högstadiet och på gymnasiet. Klasser i anpassad skola på högstadiet och gymnasiet ingår. Elever i slumpvis valda klasser har besvarat enkäten, i flera kommuner i Sverige.

Huddinges deltagande i Ung livsstil 

Huddinge kommun har hittills deltagit i forskningsprojektet 1998, 2009/2010 och 2014/2015.

Läs mer om Ung livsstil 

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?