Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Budget och uppföljning

1. Kommunens ekonomi

Här får du en överblick över Huddinge kommuns ekonomi.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.


4. Verksamhetsplaner


5. Delårsrapporter och bokslut

Nämnderna upprättar delårsbokslut och lämnar delårsrapport till kommunfullmäktige per den 31 mars och den 31 augusti varje år.

Rapporten innehåller en uppföljning av mål, uppdrag, produktionstal, nyckeltal och kvalitetsmått med kommentarer om utfallet samt en helårsprognos.


6. Verksamhetsberättelser


Uppdaterad 4 maj 2017

Var informationen till din hjälp?