Budget och uppföljning

1. Kommunens ekonomi

Här får du en överblick över Huddinge kommuns ekonomi.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.


4. Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen är nämndens svar till kommunfullmäktige och beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har.


5. Delårsrapporter och bokslut

Nämnderna upprättar delårsbokslut och lämnar delårsrapport till kommunfullmäktige per den 31 mars och den 31 augusti varje år.

Rapporten innehåller en uppföljning av mål, uppdrag, produktionstal, nyckeltal och kvalitetsmått med kommentarer om utfallet samt en helårsprognos.


6. Verksamhetsberättelser


Uppdaterad 21 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?