Budget och uppföljning

1. Kommunens ekonomi

Här får du en överblick över Huddinge kommuns ekonomi.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.


4. Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen är nämndens svar till kommunfullmäktige och beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har.


5. Delårsrapporter och bokslut


Uppdaterad 2 januari 2020

Var informationen till din hjälp?