Förtroendevalda politiker

Vid de allmänna valen vart fjärde år väljer Huddinges invånare vilka politiker som får förtroendet att styra kommunen. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken vid sidan av ett ordinarie jobb.

Hitta förtroendevalda politiker i Huddinge kommun

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda politiker i Huddinge kommun. Där kan du också se deras nuvarande uppdrag samt en historik över tidigare uppdrag.

Uppdraget som nämndeman är inte ett politiskt uppdrag även om de flesta är förtroendevalda. Uppgifterna finns inte i förtroendemannaregistret men kan begäras ut hos registrator ksf.registrator@huddinge.se

Uppdaterad 14 november 2023

Var informationen till din hjälp?