Förtroendevalda politiker

Vid de allmänna valen vart fjärde år väljer Huddinges invånare vilka politiker som får förtroendet att styra kommunen.

De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken vid sidan av ett ordinarie jobb.

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda politiker i Huddinge kommun. Där kan du också se deras nuvarande uppdrag samt en historik över tidigare uppdrag.

Uppdaterad 2 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?