Styrdokument för Huddinge kommun

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.

Kommunal författningssamling

Kommunens författningssamling (HKF) innehåller policies, riktlinjer och reglementen som kommunfullmäktige beslutat om.

I författningssamlingen hittar du information om avgifter för äldreomsorg, kulturskola och renhållning, regler för föreningsbidrag och sponsring, reglementen för nämnderna och mycket mer.

 

Övriga styrdokument

Uppdaterad 18 december 2018

Var informationen till din hjälp?