Huddinge kommuns författningssamling

Kommunens författningssamling (HKF) innehåller policies, riktlinjer och reglementen som kommunfullmäktige beslutat om.

I författningssamlingen hittar du information om avgifter för äldreomsorg, kulturskola och renhållning, regler för föreningsbidrag och sponsring, reglementen för nämnderna och mycket mer.

1 Samhällsskydd och säkerhet

2 Bygga och bo

3 Trafik och vägar

4 Miljö och hälsa

5 Näringsliv och bolag

6 Förskola och skola

7 Social omsorg

8 Kultur och fritid

9 Politisk ledning och kommungemensam verksamhet

Uppdaterad 4 december 2017

Var informationen till din hjälp?