Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Christian Ottosson (C)

Parti:
Centerpartiet i Huddinge
Telefon:
08-535 313 54
E-post:
christian.ottosson@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 85 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Mathilda Laestadius
Telefon: 08-535 301 48
E-post: mathilda.laestadius@huddinge.se

Ansvarsområden

Ansvarig för miljöfrågor och brottsförebyggande frågor. 

Aktuella uppdrag

Ordförande i natur- och byggnadsnämnden, brottsförebyggande rådet samt miljöberedningen.