Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Ingalill Söderberg (DP)

Parti:
Drevvikenpartiet
Telefon:
08-535 301 88
E-post:
ingalill.soderberg@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 75 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Kim Wiking
Telefon: 08-535 301 62, 070-879 03 19
E-post: kim.wiking@huddinge.se

Ansvarsområden

Ansvarig för demokrati, jämlikhet och folkhälsa.

Aktuella uppdrag

Ordförande i demokratiberedningen.