Karl Henriksson (KD)

Karl Henriksson (KD)
Parti:
Kristdemokraterna i Huddinge
Telefon:
08-535 313 51
E-post:
karl.henriksson@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 75 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Sofie Strömvall
Telefon: 08-535 301 56
E-post: sofie.stromvall@huddinge.se

Ansvarsområden

Ansvarig för vård-, omsorg-, innovations- och digitaliseringsfrågor.

Aktuella uppdrag