Lars Björkman (HP)

Parti:
Huddingepartiet
Telefon:
08-535 301 65
E-post:
lars.bjorkman@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 50 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Lisbeth Krogh
Telefon: 08-535 301 65
E-post: lisbeth.krogh@huddinge.se

Ansvarsområden

Ansvarig för funktionshinderfrågor samt förebyggande sociala insatser.

Aktuella uppdrag

Ordförande i Rådet för funktionshinder frågor.