Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Marica Lindblad (MP)

Parti:
Miljöpartiet i Huddinge
Telefon:
08-535 301 50
E-post:
marica.lindblad@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 55 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Marie Åkesdotter
Telefon: 08-535 301 51, 070-494 89 00
E-post: marie.akesdotter@huddinge.se