Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Rasmus Lenefors (S)

Parti:
Socialdemokraterna i Huddinge
Telefon:
08-535 301 45
E-post:
rasmus.lenefors@huddinge.se

Kommunalråd, omfattning 100 procent av heltid.

Information

Politisk sekreterare

Michaela Lööf
Telefon: 08-535 301 42
E-post: michaela.loof@huddinge.se

Anton Jordås
Telefon: 08-535 301 46
E-post: anton.jordas@huddinge.se

Aktuella uppdrag

Arbetar med förskola, högre utbildning, arbetsmarknad, kultur- och fritid och demokrati.