Kommunalskatten

Kommunalskatten i Huddinge är 19,87 kronor per hundralapp, det vill säga 19,87 procent av Huddingebons beskattningsbara inkomst. Det är kommunfullmäktige som bestämmer nivån på kommunalskatten.

I den skatt som du som invånare betalar ingår också skatt till Stockholms läns landsting. Utöver dessa skatter (kommunalskatten och landstingsskatten) betalar alla en begravningsavgift. Om du tillhör Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift.

Nedan kan du se hur mycket du betalar i skatt och avgift. Hur mycket du betalar beror på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I Huddinge är kyrkoavgiften lika för alla församlingar.

Skatt och avgift 2019 2018
Skatt till kommunen 19,87 19,87
Skatt till landstinget 12,08 12,08
Summa skatt 31,95 31,95
Begravningsavgift 0,253 0,242
Total skatt och avgift om du inte tillhör svenska kyrkan 32,203 32,192
Kyrkoavgift 0,715 0,715
Total skatt och avgift om du tillhör svenska kyrkan 32,918 32,907

Uppdaterad 7 december 2018

Var informationen till din hjälp?