Kommunalskatten

Kommunalskatten i Huddinge är 19,47 kronor per hundralapp, det vill säga 19,47 procent av Huddingebons beskattningsbara inkomst. Det är kommunfullmäktige som bestämmer nivån på kommunalskatten.

I den skatt som du som invånare betalar ingår regionskatt till Region Stockholm. Utöver dessa skatter (kommunalskatten och landstingsskatten) betalar alla en begravningsavgift. Om du tillhör Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift.

Nedan kan du se hur mycket du betalar i skatt och avgift. Hur mycket du betalar beror på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I Huddinge är kyrkoavgiften lika för alla församlingar.

Skatt och avgift 2023 2022
Skatt till kommunen 19,47 19,47
Skatt till Region Stockholm 12,08 12,08
Summa skatt 31,55 31,55
Begravningsavgift 0,261 0,261
Total skatt och avgift om du inte tillhör svenska kyrkan 31,811 31,811
Kyrkoavgift 0,715 0,715
Total skatt och avgift om du tillhör svenska kyrkan 32,526 32,526

För ytterligare information se skattetabell 32 på Skatteverket.se

Uppdaterad 13 december 2022

Var informationen till din hjälp?