Styrmodell för Huddinge kommun

Vi arbetar systematiskt i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Vi arbetar i dialog med politiker, Huddingebor och andra intressenter och aktörer kring mål och resultat, vilket leder till ständiga förbättringar.

Huddinge kommuns styrmodell, med fokus på förbättra, planera, utföra och följa upp.
Huddinge kommuns styrmodell, med fokus på förbättra, planera, utföra och följa upp.

Huddinge kommuns styrmodell

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?