Öppna data i Huddinge

Öppna data är digital information från offentliga organisationer som vem som helst kan använda, återanvända och distribuera.

Genom att publicera öppna data ökar vi insynen i hur kommunen fungerar. Det gör det också möjligt att öka medborgarnas inflytande, vilket i sin tur kan leda till att delar av vårt arbete kan bli bättre och effektivare.

Vi har en egen webbplats för öppna data med bland annat befolkningsdata (Koladadata), geodata och data om jämlikhet.

Uppdaterad 29 november 2018

Var informationen till din hjälp?