Covid-19 - så här arbetar vi

Skolorna är nu igång med läsåret 2021-22. Huddinge kommuns gymnasieskolor uppmanas till åtgärder av myndigheterna för att hålla nere smittspridnigen. Åtgärderna ska vara förbyggande och stå i proportion till verksamheten.

Illustration av covid-19

Huddinge kommun rekommenderar alla ungdomar att vaccinera sig när det finns möjlighet. Vaccination sköts även fortsättningsvis av Region Stockholm. 

Så länge pandemin pågår arbetar Östra gymnasiet kontinuerligt med förebyggande arbete för att försöka minska smittspridningen.

 • Elever, vårdnadshavare och personal behöver följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Dessa kan komma att ändras beroende på hur pandemin utvecklas.
 • Ny information till elever och vårdnadshavare kommer att meddelas via Classroom och webb.
 • Alla ska även vid milda symptom på covid-19  stanna hemma. Hemkarantän gäller även när någon i hushållet är sjuk i Covid-19. 
 • Skolan upprätthåller möjligheterna till god handhygien och uppmanar till detta genom skyltar och markeringar. 
 • Olika ytor i skolan desinficeras regelbundet, till exempel bänkar, handtag och ledstänger. 
 • Vi undviker större samlingar av människor i till exempel aulan och i trånga lokaler. 
 • Lokalerna vädras regelbundet.
 • Lärarna uppmanas att förlägga möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av höstterminen.
 • Uppmaningar om att arbeta i mindre grupper om det är möjligt.
 • Klassrumsundervisning är huvudprincip. Lärare kan undervisa hemifrån om man har lättare symptom och inte kan gå till jobbet. 
 • Om elev har symptom eller är sjuk kan eleven meddela sin lärare att de önskar följa lektionen på distans. 
 • Möjlighet för personal att utföra vissa delar av arbetet hemifrån, till exempel planeringstid. Eleverna kan fortfarande nå sina lärare via Classroom och mejl. 
 • Vid behov kan rektor, efter samråd med Smittskydd Stockholm, besluta om att sätta hela klasser på distansundervisning. 
 • Skolan är restriktiv med att ta in externa besökare. 
 • Munskydd tillhandahålls för den som önskar det i trånga situationer. 

Det är viktigt att alla, oavsett om man är vaccinerad eller ovaccinerad, följer allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter. 

Tillsammans hjälps vi åt. Håll i och håll ut.

Uppdaterad 20 januari 2022

Var informationen till din hjälp?